Priser og vanlige spørsmål

Vi er sterkest på strøm

Trenger du en dyktig elektriker
i Bærum, Oslo eller Asker?

Hva koster elektrikeren?

Våre ordinære priser ses av prislisten nedenfor. Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift og gjelder for forbrukere (privatpersoner) som bestiller elektrikertjenester utført som et regningsarbeid. Timeantallet avrundes opp til nærmeste påbegynte halve time og omfatter all tid som er en nødvendig del av oppdraget, herunder reisetid og utarbeidelse av dokumentasjon.

Mindre prosjektering som utføres av prosjektleder i forbindelse med oppdraget er normalt inkludert. Dersom arbeidene krever omfattende prosjektering så vil du som forbrukerkunde bli informert om dette på forhånd. Timesprisen for slikt prosjekteringsarbeid ses av prislisten (se «Prosjekteringsoppdrag..»).

For behandling av tilsynsrapporter (avvik fra Det Lokale Eltilsyn) og arbeider som er meldingspliktige til netteier tilkommer et saksbehandlingsgebyr iht. prislisten nedenfor (se «Saksbehandlingsgebyrer»).

 Prislisten er gjeldende f.o.m. 2. januar 2024. Eventuelle andre priser gjelder kun etter avtale.

Tjeneste
Pris NOK inkl. MVA
Timepris elektriker dagtid (kr/time)
1290,‐
Timepris elektrikerlærling dagtid (kr/time)
635,‐
Reisetillegg per kjørte kilometer
10,-
Utsteding av Samsvarserklæring (gjelder nye oppdrag/ordre)
300,-
Bruk av servicebil/rullende lager (pris tilkommer per oppdrag/ordre)
250,‐
For oppdrag utenom våre ordinære arbeidstider:
Timepris elektriker kveld/natt/helg/helligdag (kr/time)
2125,‐
Oppmøte elektriker kveld/natt/helg/helligdag (pris per oppmøte)
5000,-
Saksbehandlingsgebyrer:
Saksbehandling av meldepliktige anlegg med hovedsikring/OV≤63A ved 230V eller OV≤40A ved 400V (pris per anlegg)
1500,‐
Saksbehandling av meldepliktige anlegg med hovedsikring/OV>63A ved 230V, OV>40A ved 400V og/eller plusskundeanlegg (pris per anlegg)
4000,‐
Saksbehandling av tilsynsrapport fra netteier
500,‐
Utstede kopi av dokumentasjon for elektriske anlegg
1250,-
Prosjektledelse, prosjekteringsoppdrag og rådgivningstjenester elektro:
Timepris prosjektleder / ingeniør / elektroinstallatør / tekniker (kr/time)
1500,-
Diverse:
Kursfortegnelse A4/A5-format i plastmappe (prisen inkluderer ikke evt. arbeid med utarbeidelse av underlag for kursfortegnelse eller kartlegging av elektrisk anlegg)
250,-

Vanlige spørsmål

Må jeg betale for tiden elektrikeren bruker på å kjøre til meg?
– Ja. Du betaler for all tidsbruk som er en nødvendig del av oppdraget. Du vil bli fakturert for hver påbegynte halvtime.

Dersom elektrikeren har med seg en lærling, må jeg betale for lærlingen?
– Ja, du betaler for den tiden lærlingen arbeider. Dersom jobben krever det, eller er av et slikt omfang at det er hensiktsmessig eller nødvendig å være to eller flere personer, så betaler du for all tidsbruk som er nødvendig for å utføre oppdraget – også lærlingens reisetid.

Har elektrikeren med seg alle materialene han trenger til jobben?
– Vi tilstreber å ha de materialene vi vanligvis bruker i bilen, men ting vi sjelden får brukt for til daglig finnes ikke i bilene og må hentes på grossist eller bestilles på forhånd.

Må jeg betale for tiden elektrikeren eventuelt bruker på å kjøre til grossist og hente materialer?
– Ja.

Hva koster materialene dere leverer?
– Hos oss betaler du prisen som vi betaler når vi kjøper varene hos grossist, i tillegg til et påslag. Prisene du betaler hos oss er konkurransedyktige med de hos forhandlere som selger direkte til privatpersoner. Dersom du ønsker pris på en spesifikk vare – ta kontakt.

Kan jeg kjøpe materialene selv?
– Ja. Men eventuelle reklamasjoner på defekt eller feil utstyr må du rette til forhandleren der du kjøpte det. Hvorvidt forhandleren dekker arbeidet med de‐ og re‐montering varierer, men kostnadene for dette vil vi uansett fakturere deg. Vi kan dessverre ikke dekke kostnader forbundet med utsyr som vi ikke har levert. Det er også viktig at materialer og utstyr som du skaffer selv er godkjent for formålet og omgivelsene der det skal plasseres. Vi har ikke anledning til å installere utstyr som ikke oppfyller gjeldende regelverk.

Gir dere garanti?
– Eventuell garanti på utstyr som vi leverer gis av produsenten. Dersom du vil benytte deg av garantien på utstyr som vi har levert, hjelper vi deg med å få dekket både nytt utstyr samt arbeidene med de‐ og remontering av dette. For øvrig har du som privatperson reklamasjonsrett iht. Lov om håndverkerjenester. Vi garanterer at elektroinstallasjonene som vi leverer, bygges iht. gjeldende regelverk.

Kan jeg be om pris på forhånd?
– Ja. Dersom omfanget av arbeidene er tydelig nok, kan vi gi deg pris på disse. Du kan be om pristilbud (fast pris) eller prisoverslag. Har du fått prisoverslag på arbeidene så vil de i utgangspunktet utføres som regnings‐arbeider, men med en «maks‐pris». Når arbeidene utføres iht. et prisoverslag så kan dette bli rimeligere enn ved fast pris. Det kan være nødvendig med en befaring i forkant av at vi gir pris på arbeider. For mindre oppdrag som kan forventes å vare i noen få timer eller «småjobber», gir vi vanligvis ikke skriftlig pristilbud eller prisoverslag. Vi befarer heller ikke slike mindre oppdrag på forhånd.

Må jeg betale for befaringer?
– Befaringer er gratis, så lenge jobben ikke allerede er påbegynt. Øvrig tidsbruk som er nødvendig for å få ferdig oppdraget blir fakturert deg. 

Hvis jeg har bestilt elektriker, kan jeg avbestille?
– Ja. Men vær vennlig og gi beskjed per telefon senest 2 virkedager før den avtalte oppstartdatoen for arbeidene og innenfor våre åpningstider slik at elektrikeren i stedet rekker å avtale andre oppdrag.

Får jeg papirfaktura?
– Har du nettbank, vil vi forsøke å sende deg fakturaen som e‐faktura. Har du ikke nettbank eller vi av andre årsaker ikke får sendt fakturaen til nettbanken din, sender vi fakturaen på e‐post dersom vi har registrert en e‐postadresse. Ellers sender vi deg fakturaen på papir.

Hvor langt forfall er det på fakturaen?
– 15 dager fra dato for fakturering. Unntak fra dette gjøres etter avtale.

Får jeg dokumentasjon på det som er levert?
– Vi leverer alltid dokumentasjon iht. lovverket der dette kreves. Dokumentasjon laster vi vanligvis opp på Boligmappa.no dersom bygningen det arbeides på er registrert der. Ellers så sendes dokumentasjonen i papirformat og per post, sammen med fakturaen. Dokumentasjon på papir kan for øvrig leveres på forespørsel.